Account Suspended

Oops! Dịch vụ của quý khách đang bị tạm khóa vì một trong các lý do sau:

  Dịch vụ đang sử dụng vượt quá tài nguyên máy chủ theo qui định.

  Site của quý khách đang bị tấn công từ chối dịch vụ với cường độ mạnh (DDoS).

Mở khóa tạm thời vì chưa thanh toán ?


Dịch vụ đã quá thời gian gia hạn. Để mở site hoạt động trở lại, quý khách có thể truy cập vào Trung tâm khách hàng, sau đó tìm tới dịch vụ đang bị tạm khóa và nhấp chọn Xem chi tiết. Tại Tab Thao tác khác quý khách có thể chọn chức năng Mở khóa dịch vụ tạm thời để cho website hoạt động trở lại. Quý khách vui lòng xem chi tiết hướng dẫn tại đây.
Cảm ơn quý khách đã lựa chọn SuperHost. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại www.superhost.vn để được hỗ trợ chi tiết về sự bất tiện này.